קח אותי אליך.

היה לי האב שעזב.

קח אותי לבובתך הקטנה.

עטפני.

חיוכך כה טוב כה אוהב.

האם אתה הוא קיים?

אנא אהוב.

אל נא תחדל

פרוש כנפייך סככה מעליי,קחני אליך!

קח אותי להיות שלך.

אנא קח אותי לבובתך הקטנה.

אל נא תחדל.

רק שפתייך הן אלו שידברו אמת.

רק ידייך הן שיאהבוני בלהט.

רק אתה הוא שתשמע את הכל.

רק אתה הוא זה לו אתן כולי.

רק אתה זה שאוהב.