דווקא עכשיו נזכר בדמותך

דווקא עכשיו מרגיש את אורך

שמח מהזכרונות הנעימים

עצוב על חטא הנעורים.

 

דווקא עכשיו שמח ובוכה

כי פניך אינני רואה

דווקא היום חייכתי פתאום

כי אותך ראיתי בחלום.

 

דווקא היום רציתי לשבת

לשמוע את סיפוריך ליד הדלת

דווקא היום התעניינתי בחייך

ורעב אני לכל מילותיך.

 

דווקא היום חופשי מעיסוקיי

רציתי לדון על רעיונותיי

דווקא היום דפקתי בדלת

אך לפתע פתאום ענה לי ילד.

דווקא עכשיו להרף עין

כשעל מצחי תבוע אות קין

שלם אני עם עצמי.

שלם אני איתך.