בס"ד

תחת שמיכה חמה,

מוכת הלם ורוחות,

מבקשת לחמם במעט

את רוחי,

את נפשי,

וגופי מסרב להענות לקולותיי,

וגופי מסרב להיענות למכאובי,

שרועה חסרת מעש במיטתי,

עד יגמרו להם

ימי הכפור...