מוקדש לנהגי חברת "מטרודן" - מפעילת שירותי התחבורה הציבורית בבאר - שבע, המנהלים בימים אלו, מאבק נגד פגיעה בשכרם ובתנאי העסקתם

להיות עבדים, לא נולדנו.
לא בַלֶחֶם דוחַק,
פרנסתנו תיכּון.
 
לעבוד בכבוד הראוי שואפינו;
של שלטון ההון,
בל נישא בעול.
 
להיות אנשי עמל גאים - חפצינו;
לקום כל בוקר לַעבודה,
שקטי לב.
 
עובדי "מטרודן",
אינם עבדים ועובדי פַרֶךְ.
הם כוח העמלים הגובר!