אני עובר על הכפלים שגרמו לך

את כל הצער הזה.

זה היה נורא.

לעמוד כך לבד, מכוניות

חולפות ממשיכות לאן שכבר לא תגיעי.

תלתלייך  חיוכך  מבטייך

אינם כשהיו.

אני סופר אותם. אחד אחד

ומבין

הזמן משאיר צלקות. מה הלאה?

ימים יגידו.