ואני רודף אחריו רץ מקפץ מעל אבנים מדלג על הסלעים ואת דודי רואה בין החרכים אך דודי חומק, עובר ואני דומע... דומע וזועק "אבא חכה..." וממשיך לרוץ את מירוץ ההויה למרות כל המכשולים והמחסומים הריצה תמשיך ואנחנו נגיע, נגיע ונאיר אור עולם אור הקודש שמתגלה אך ורק בנו אנו בניך אתה אבינו! אנו רעייתך ואתה דודנו... בין כל העלים והענפים השמש מפציעה אור של קודש היא מגלה המציאות מתגלה לאדם באמיתתה וטהרתה שנזכה...