אור נוגע בחושך נוגע ביחד מאפיל על שקט יורד על לילה נוסף מכסיף כוכב בשמי חורף שחורים קפואים פני טיפות נקוות נקשרות בזוית עיני עד בוא אור