ואחרי שדיברנו התעוררתי. שאלתי עצמי אם חלום ועניתי הגל הגדול הופיע דמותך נראית מבעד המים הצלולים. אני לא מפחד קפוא במקומי מביט בדמות המטושטשת ומחייך. התנפצות ו... .