ושהאל כבר ישלח אות חיים מן ההר.

שיאמר את דברו ונסתלק.

ומושך את כתפיו

מלטף את הסלע

המסותת לצורה שצוותה עליו.

שיגיד מה שיש לו

הגב פה יבש

וחוץ מסלעים אין פה כלום.

תפס אבן סתם והתחיל לקשקש

יצא לו יעל קצת עקום.

מהשעמום.

המשיך לצייר וחרט לו צייד וגמל וגם עין

ופתאום זה נכתב

על הלוחות בידיו

צוויי צוויים מן שמים.

והודה ושמח וירד אל העם

וראה מעשיהם.

וזעם!