מי יאיר את גניזתי?

הלא חיכיתי זמן כה רב

וזה חושך שעוטף

חמד לו לצון את מחשבתי.

מי ישבור את צמאוני?