טוב לי הלילה-בינינו רומן

ליד השולחן הצבוע לבן

הסהר מלא;

ולא מחפש המובן,

לצד הלבן ושחור כמובן;

של השמח או הנוגה.

כלבי המסור יפה הלילה,

רובץ לרגלי כטלה.

טוב לי הלילה

כי

ראיתי

שאין עוד כזה.

 

                                            6.6.95