היום את יותר מבינה

היום יותר אמיתית

היום גדולה וברה

היום - נשית

היום את בוגרת

היום את נזהרת

היום את בכלל לא אותו הדבר

היום את נבונה

היום את כנה

אבל מה יהיה ממחר?