כל ימי חיי ברחוב ראיתי חייל חמוש ברובה.‏ בשמים חלפו שני מסוקים חמושים,‏ מעל שדה התעופה המריאו מטוסי קרב.‏ ברדיו דיברו על ידויי אבנים.‏ בספר שמואל א' כתוב,‏ שגלית היה חמוש מכף רגל ועד ראש.‏ דויד ידה בו אבן והרגו.‏ מי זה דויד ומי גלית ?‏ לפעמים גלית פלישתי,‏ ‏ ודויד משבט יהודה,‏ ולפעמים מתחלפים.‏ אני שנולדתי במאורעות תרצ"ח,‏ וזקנתי במאורעות תש"ס,‏ אצטרך לקוות לשלום,‏ כל ימי חיי.‏