אלומת אור זערורית נצנצה על רצפת היער. את מקורה לא ידעתי אבל כהוכחה – הרצפה זרחה. אלומה קטנה וסגורה, בצורה עגולה בתוך ים של חושך. והיא- מוגדרת, בהירה וברורה, מתחננת לתשומת לב. האלומה הזו- קיימת בכל מקום אם רק תפקח עיניך, אם לא תסתנוור מעוצמתה. האלומה הזו שם כדי להזכיר שהחושך אינו נצחי ולבד ומשהו בנו מאיר גם כשרע. קח לך אלומה והרחב ממדיה: תקרא לה ה"מאור הגדול" של חייך וזכור – שבכל אחד מאתנו יש גם כזאת אלומה      * מוקדש לאלו שכבר לא רואים את האור מרוב חושך - רק הרימו לשניה את הראש ולאלו האחרים שמצאו את האלומה הזו- עזרו להאיר אותה לאחרים , יש מספיק בשביל כולם...