הירח. כדור לבן, קטן המתגלה לילה לילה בגדלים ובצורות שונות. ניתן לראותו מכל מקום בארץ וגם כשיש עננים וערפל נוכחותו וקיומו אינם מוטלים בספק. הירח, עינו של אלוקים שמתגלה בצורות שונות ברבדים שונים אלוקים שקדושתו ושכינתו מורגשות בכל מקום שנמצא בכל מקום וגם כשקשה ומעונן נוכחותו וקיומו אינם מוטלים בספק. וכשמביטים ערב ערב למרומים ורואים את הירח המאיר, המשגיח בולעים באהבה את מראה עין האלוקים הזו המחבקת אותנו במבטה עין האלוקים שקריצתו וחיוכו בולטים בחשכת הלילה מדי לילה לעולם.