אבי נתן אותי כשעוד הייתי בוטן לזוג דבילים עם קרניים בשער כילדה הייתי קרובה לאדמה יותר מכל חייל במדינה אז למה לעזאזל אתה חושב שזה איכפת לי חבר נמוך דפוק לגמרי מחוצ'קן ניפגש שני מטר משדרת עצי הברוש לך אני אתקע בקבוק בראש! אתה הולך לאט כל כך בזמן שאני רצה אין לי כח לסובב שוב בשבילך ת'ראש היום שבו תהיה בסוף סגור על עצמך יהיה ודאי רק יום מותך! אז למה לעזאזל אתה חושב שזה איכפת לי חבר נמוך דפוק לגמרי מחוצ'קן ניפגש שני מטר משדרת עצי הברוש לך אני אתקע בקבוק בראש!