לא נתתי לך לגעת בי מבפנים לא נתתי לך הזכות להציץ לא הסכמתי שתושיט ידך ותוריד על מזבחי דמעות. לא ידעתי לא ראיתי עד שבכיתי. לא שאלת לא חיכית לא הרשתי לא נתתי איך יכולת איך גרמת לי לבכות לא נתתי. ואתה בלי רשות. ואני לא בוכה. רק לפעמים ואני לא בוכה. רק כשאנשים כמוך חודרים אל נשמתי מקמטים את לבי, מרעידים וגורמים לי לבכות. ואתה יודע את זה בפכחות ואתה מ מ ש י ך כה אצילי כה חודר אל - - - ואני. מזילה דמעה, אחת. ואתה אומר דמעה כנגד ילד. שהיה יכול להוולד לנו. לו היינו יחד. לו הייתי מסכימה. דמעה כנגד עולם שהיה יכול להברא לו היינו נישאים. לו נתת לי את ליבך. לו. לא נתתי לך אישור לגעת בי מבפנים אז אל.