לאסף. ------- לפני שאבדנו חיפשת נ"צ בקשר. בקצה המיטה שלי שמיכה כחולה, סיפורים ותכריכים. ואתה? אלוהים מכסח לך את הדשא, אתה מכסח לו את הצורה, ואני סופרת כוכבים. (עם מי את מתכתבת?? מוטיבים חוזרים אינם מטיבים עימך, ילדה. חשבנו שהתגברת על הילדות הזאת. לא. הנה את שוב בוכה.) המון גלים, המון חול, שלושה כוכבים. הנה בז! (איפה הוא באמת? שאלת. "בשיר אחר." אני עונה. אתה מתקדם. אתה כבר מזהה את הכאב. "נראה לי שהלב מחשב להתאבד בטביעה". אתה נסוג. עוד לא למדת להאמין בניסים.) התאמץ כח רגשי. תנסה לזכור. לא? כלום? רק ספירת הלילות ששבו ריקם. (ואיפה אתה? הבטחה: "אתה תבין את זה בעוד שנים")