כשהבטתי בשמים קול מוזר משם אמר: "עם העננים האלה הם יפים מכל דבר" ועניתי לשמים בנימה מלאת כבוד: "כן, יפים – אך לא כמו טלי – היפה מכל בנות". הסתכלתי על השמש היורדת על הים היא אמרה לי :"הראית נאווה ממני פעם?" וצעקתי על השמש עטופה גווני וורוד: "יש אחת – קוראים לה טלי – היא יפה מכל בנות!" התבוננתי בירח העולה מעל גבעות הוא שאל: "לאן לשלוח את קרניי הכסופות?" ואני מיד השבתי – לא רציתי לחכות: "את קרניך שלך לטלי – היפה מכל בנות". עננים שבשמים התפזרו בגלל רוחות הם עכשיו דנים עם שמש- להחליט מה לעשות גם שמים וגם שמש – הם ממש אבדו עצות "מי יודע מי זאת טלי – היפה מכל בנות?" "תבקשו מהירח – זאת תשובה לשאלות גם ביום וגם בלילה הוא יודע להראות" הם ביקשו – והירח נענה לבקשות והאיר להם את טלי – היפה מכל בנות. הוא הראה להם את טלי – הם הביטו,המומים ולמרות שבאולם תמיד ראו דברים יפים הם הסכימו שאחת כמו זאת עוד לא זכו לראות ואמרו לי: "אין כמו טלי – היפה מכל בנות!"