מתי הוא השיג אזרחות בארצי

כיצד הוא מצא לו פינה בעירי

ומי זה נתן לו מפתח ביתי

ואיך לבסוף הוא פרץ ללבבי.

 

אמרה לי ארצך עשני שלמה

אמרה לי עירך העניים שלי קודמים

אמר לי ביתך הרחב חצרי

ואמר לי ליבך עשני כאלוקים.