להדס.

 

חוק שימור האובייקט

           

    *

 

אוחזת

בשולי נשמתך הלבנה

כמו ילד קטן

בסינורה המוכר של אמא.

שרק לא תלך לי,

לא תעלם

מטווח ראייה-

מטווח שכחה-

-------------------

לטווח זיכרון

לטווח געגוע.

 

 

 

( שימור אובייקט:  היכולת להבין שהמהות אינה משתנה (היא נשמרת) נוכח שינויים במראה, בצורה, בתבנית או בכל דבר שהוא חיצוני.יכולת שימור היא היכולת לחשוב על מהות מעבר לצורה.  (פיאזה,1926) )