אוהבת,

ורוצה להסביר,

אך - אין..

הכל סגור.חתום בפני הביטוי

שכוחו עצום, ברגעים אחרים...

מתגעגעת,

לעת עתה..

רוצה שישאר כך לעד,

אך- חפץ הלב הוא

יותר

הכל;

יותר קרוב, יותר שמח,

יותר אוהב, יותר מתגעגע,

יותר רוצה, יותר בריא, יותר מבין, יותר מקשיב,

 

יותר פשוט.