בס"ד

מהי תכלית קיומם של אלה,

היושבים,

כמו יונקים מחכים

ולמה?!