מה אפשר לבקש שאין כבר עכשיו, מה אפשר לבקש חוץ מכסף וזהב.

מה יש עוד לראות שלא נראה, גם אם לא נראה הכל זה לא נורא.

לחיות בחיפוש שלא תמיד יודעים אחרי מה ,אבל הוא בטח לא ימצא, לא כאן על פני האדמה.

מה אפשר עוד להרגיש, הגירוי יורד, הגיל מחליש.

מה כיף מה טוב, מה יבש מה רטוב, אולי מחפש משהו כדי להשאר קרוב.

מה שהיה כבר לא יהיה, מה שיהיה, שיהיה מהנה...