איך לראות מה נכון, מה הדבר האמיתי?

האמונה היא נגד הטבע האנושי,

 איך אפשר להאמין בדבר שעיני לא חזו בו?

 

ואיך אפשר שלא להאמין במשהו?

הרי אני כל כך קטן חייב משהו שיהיה מעלי, משהו להיאחז בו, להישען עליו.

 

אני לא יודע, אני מאמין...