לרגע
המבט הזה שלה
רואה הכל
ושותק.
חסר דעה.

ולרגע
אתה יודע
וודאות שאינה ניתנת לשינוי
נחשפת מתוך
מלבושיך הנושרים.

ובדיוק אז
צחוקה מגלגל
את כל האפשרויות
מגיש לך
שמיכת משי
שקופה.