אבן חוסמת מקור העוצמה
סלע מחלוקת על הר
חומה סביב שלום.