מלקטת אחד אחד לאסופה

פרורים חרוזים על פתחי בית

מתמוללים בין שפתיים.

אצבעותיך חיצי מראות

צמרות

נעות בסופה

הרוח שורקת

אמירות

ואני שותקת אותן.