פצעים נבטו
במעגל סגור.
 
מעגלים נפרצו
 
כדוריות לבנות
מלאו את החסר
בנקודות ההשקה
 
חכמת גולם
נובעת
ליופי.