דמעה אחת אסבלנה..

לא תמח היא,

לא תמח דמעתי הכבדה.

נשואה בלבבי,

ונצפנה.

דמעה אחת מעכירה נפשי,

ובכי עצור בגרוני.