סליחה

יש לי ימים

שאני נוטה לשכוח

אבל לא לסלוח

אני מנסה

וזאת למען עצמי

אבל איך אוכל

לטשטש

אם זה הננו שקר

עיוורון או טיפשות

לא מוחקים

הם רק מעט דוהים

ואני הלא מכירה

את עצמי

אומרים שהזמן

הוא כדור יעיל

אבל יש כתמים

שאין הם סתם

סתומים

יכולתי ללכת

אחורה

אבל בחרתי

בקדימה

אל תחשוב

שזה נעלם

זה בלב

לי לתמיד

עד הסוף

אולי מעט

נשכח

אבל לא

נסלח לעד