זה עוד לא סוף העולם

זה עוד לא הסוף

אבל זאת  אולי ההתחלה

של סיום העולם

אירן מתחמשת

וסוריה מתחממת

ארצות הברית מתקררת

הכפתורים לוחצים

ואנחנו אויבים בעיקר

,של עצמנו

כמו תמיד עולם

.כמנהגו נוהג

אבל. הכול שונה

הימים עפים מהר

השעות נעלמות

חטאים נערמים

,ואנשים רעים

זיהום אוויר

והרס סביבתי

זה עוד לא הסוף

אבל ריח

של פעם

הולך ונעלם 

הכול ימחק

זה רק ענין

,של זמן

מלחמת גוג ומגוג

,בפתח

אבל עדיין

זה עוד לא

.סוף העולם