מים

לפעמים אני חשה

כמקור החיים

משתקפת כמים

שקופים ונוזלים

הגשם גורם לי

תמיד לבכות

 אבל בלבי יש אש

מגוחך  שאני

נחשבת

כקרחון  נמס

ואז נמסה

מחלחלת לתוך

האדמה

כגל שהיה ונעלם

כגשם שבקר

בבוקר קר

נאחזת  וכמעט נעלמת

אני לא רוצה רק לבקר

גם  רוצה להזכר

בין גן העדן

.לגהנום