לאן בורח לו המזל

מזל זה דבר

 חמקמק שכזה

אני עצמי

לא בורכתי

בו

כל ימי

וכל מה שהשגתי

תמיד עמלתי

בו די קשה

לעולם הדברים

לא הקלו עלי

אני נלחמת

ודוחפת

אני נופלת

נסרטת נחבלת

ומשתדלת לקום

אין זה מזל

אני לא מאלה

שזוכות בלוטו

או בטוטו

הכול זה מאבק

מר עד הסוף

לאן תגיד לי

לאן ולמה

בורח לו המזל