אני  ידועה

כציפור שבורת כנף

קמתי והקמתי קן

טרחתי לתפארת

להאכיל ולדגור

ולעוף ולחזור

הבעיה שעפתי

מעט רחוק- מדי

רציתי להרגיש

את הרוח ואת זרמי

האוויר והאור

עליתי אל-על

בדרך היו

רוחות וסערות

רעות שהעיפו

שהזיזו אותי

מדרכי אל האור

הגשם ירד

וכיסה אותי

רציתי שמש

אבל נותרתי

כציפור שבורת- כנף

אבל אני ממשיכה

 ממריאה

 כחתול שנופל

וקם

,גם אני כציפור

.שבורת כנף

.עפה לאט אבל

! הרחק-הרחק