חריף

אני מנסה

.לנגוס

אבל הכול

חריף לי

אני מנסה לנשוף

אבל הגרון שלי

שורף לי

אתה הפכת להיות

כפלפל אדום

ומילותיך כאש

חונקות אותי

מנסה להחזיק

את הראש מעל המים

אבל אני

מרגישה את החמיצות

.שבחיי

בלילות מחזיקה

ספר תהילים קטן

,וחולמת שהחיים

מתוקים כשוקלד

.אבל כשהערב יורד

ואני סוגרת את

עיני לעולם

,חריף לי

!ולעיתים גם מר