ים של שקט

אני מפליגה

לעבר מקום אחר

בתוך ים שונה

ממה שהורגלתי

כשהיית לצדי

אבל עכשו

הכול אחרת

אני מרגישה

את הרוח

שנושבת ומרימה

ואתה  טבוע

בחול ובאדמה

אבל לעולם

לא תדע

ולא תבין אותי

שלחתי לא

פעם יד עוזרת

אבל אתה

דחפת

ואני מפליגה

לשקיעה

לאי רחוק ואחר

לבדי

לא רוצה

אף אחד אחר

לצדי

,רק את

השקט שכרגע

היעד עוד רחוק

אבל אני יודעת

שאני מתקרבת

,כי עדיין

כול עוד אני נושמת

אני מאמינה.