אתה לוקח אותי למחוזות ההם שלא נותרת לי ברירה

אלא לתפוס את השינוי בגרונו

לטלטלו חזק

ולקוות

שלא יבוא עלינו.