אין לי מילים מתאימות להגיד

 אני קצת מתבישת

      אני מוגבלת וכל כך קטנה

בלעדיך אין לי בחיים אחיזה

אתמול גילו לי סוד שכבר ידעתי

גילו לי שאפשר להתפלל

סיפרו לי שאתה רוצה שנדבר

אלוקים שלי, אבא

כל כך הרבה יש לי לאמר, אך השתיקה חזקה מהמילים

אני מאמינה בך והאמת כה ברורה- אך החיים נראים חסרי צבעים

אני רוצה לבקש נס- אבל יודעת שקיבלנו כבר הרבה

אז רק עוד אחד, בבקשה

  ותראה שזה יהיה שווה