זה ממש קרוב, את רואה? אתה רואה? התמונה משתנה. את רואה? אתה רואה? הסוד הולך איתי לקבר אני לא מגלה, אני לא אגלה שהכל זה בעצם כמה שורות שמישהו כתב והסניף. כולנו בתוך ההזיה של המסטול ההוא, שלא התחשב בי ולא בך.  את מרגישה את זה? את הזרמים הבלתי נפסקים ונסבלים האלו? זה כבר בכיכר, את רואה? אתה רואה? העירו בשבילי את הלילה, את רואה?  אתה רואה? ומה דוקטור אחד אמר לי: שאם אני אמשיך לעשן זה רע לי, ועוד יועצת אמרה לי "שזה סה"כ כתם לכל החיים"  "2 כתמים" אמרתי לה. גם השבר בלב  זה כתם, אבל זה כתם מגניב, כזה שמשאירם על החולצה, כמו קרע בג´ינס כמו חולצה בלי שרוולים. כולם רואים, ומה איתכם? את רואה? אתה רואה? כולם רואים ומה איתך? את רואה? את רואה?.