מקונן על חיים על שנים שלא חשתי. מגולל בליבי קלף אגדה לא לי . ואם בכל אחת אולי יש מאובדני- ואפשר שימצא הרי שבכל אחת- אובדן לי.