הוזה אשה

הוזה אשה

לבד- שליו

עגום שוכב.

 

יומי מוצל

יומי הוא דל

ימי חלדי

חלדו מכבר-

 

-ערג לתחילת הדרך שהיתה

.אך תמונת ילדות דוהה

הוזה אשה -

אך לא חוזה אשה