בקופסה סגורה בקצה העולם חבוי לו סוד קסום ונעלם. שומר על הקופסה דרקון יורק-אש שורף כל מי שבא הסוד לבקש. והדרקון, הוא גר, בעומק מערה, לא רואים שם כלום, איש משם עוד לא יצא. ולקופסה מנעול, מפתח שאבד, במעמקי הים, קבור לעולמי עד. כל אלה נמצאים, בממלכה קסומה, נפש, האדם, הינה תעלומה. כי… נפשינו היא הסוד, גופינו הקופסה. אנחנו, הדרקונים, והמפתח, אהבה… אבירים וגיבורים, למסעות יצאו, חיסלו מפלצות, את הרעים ניצחו. כוחם הוא כה רב, אומץ ליבם לא יכלה, עוד לא מצאו אתגר, שייחשב להם קשה.. אך האדם בונה סביבו חומת מגן נוקשה, בשביל אותה לשבור, לא מספיקה גבורה. צריך לדעת איך, לתת מעצמך, לדעת לאהוב, בלי פחד בלי בושה. כל אלה נמצאים, בממלכה קסומה, האדם, הינו תעלומה. כי, נפשינו היא הסוד, גופינו הקופסה. אנחנו, הדרקונים, והמפתח, אהבה…