בדם ואש ותמרות עשן\ אצד בדם ואש ותמרות עשן רואים את הקולות מריחים את המראות צף ועולה עמום, מבולבל, מלא דם אש ותמרות עשן וההר עשן מאוד מי בזה עוד יעמוד ואין אנו באנו ולמה זה אותה קיבלנו בדם ואש ותמרות עשן