מי-לה / אצד חיפשתי אחריה ולא יכולתי לה כי פי פציתי ויצאה, יצאה והיא פגעה פגעה ופצעה וחיפשתי אחריה ולא יכולתי לה אחר זמן התאחתה אך הצלקת נשארה מבקש את הסליחה כי חיפשתי אחריה ולא יכולתי לה