להתרחק ממך\א.צ.ד אליך, תחת שנים של הדחקה \ עמוק בתוך האדמה נקווה \ מטיפה לטיפה לזרזיף לזרימה \ החל מצטבר גואה ומתמלא \ עד שלעת מצוא \ דרכו היה חייב למצוא \ הלחץ גבר, עצמתו מרובה \ חיפש אחר מקום לנביעה \ וכשנדמה היה שאמרת לנפשי בהחרש\ שפכי כמים ליבך \ פרצתי לחוץ בסערת רגשות \ מבקש את צמאונך להרוות \ אך את, לא בי רצונך \ לא אלי תאב ליבך \ יקירתי, הבטחתי לנסות לשמור על הקשר כקדמותו, ניסתי לשים הגולל על מקור הנביעה, אך היא ממני חזקה. הכאב מצטבר, אני מרגיש שלא יכול יותר. זה מבפנים קורע אבל אולי אין ברירה, ממך להתרחק, אוהב (מסתבר), א.צ.ד. (המכתב שלא נשלח...)