כל רגע שחולף, לא יחזור כל שנייה שעוברת היא לעולם כל נשימה שנעתקה, כל מילה שנפלטה היא נצחית, הרגע נצור כמצבה לזכרון של כל מי שחווה את הזמן אחורה והיכולת לשנות, לא ניתן. מלבד להשתנות כל רגע שבא יחלוף כל מעשה וכל חפץ יעבור כי עת וזמן לכל והכל במידה אם הרבה אם מעט לא יחזיק מעמד לעד כי הכל עובר, לא לנצח יישאר מה שעכשיו קיים , כבר לא קיים יותר מה שיש, עובר וביניהם אתה נמצא בין הנצח הקיים לבין הכל שעובר ומה תכלית הכל (?) מה אתה תחליט את מה שם אתה אצלך, שלך לנצח כאנדרטה כי מה שעשית ומה שאמרת לעולם לא יקחו ממך ומה ששגית ועל מה שהצטערת חלף מהעולם בלי שוב ושוב לא יחזור