בהיעטף הלהבה, מפיצת אור כובשת אופפת סביב כל, בכל יום עוקבת מכאיבה ושורפת כשאת מסויגת ואני, בעלטה מסונוור, לאורך נמשך ואת, מאחורי מסך רואה ונמשך, אך אינני נוגע לך להבותינו משתלבות בריקוד אש זורם, מפיץ ניצוצות סערת ריגושים ורגשות, להבתנו מתגברת ו- שטוף רטיבות התעתועים מקיץ מחלום את נר ההבדלה הדלקת גם היום ורק חברי מנגד רומזים ברוך המבדיל בין הקודש לחולין