היום חותמים חוזה שכירות
יצאתי- נשכר
ולבר השיכר נכנסתי

שתי בירות אחד סיגר
יומי נסגר וטעם מר-
עבר

עתיד חדש מלוטש
ובחורה לוטשת עינה
בחור חדש