הנה ספינה המבקיעה דרך אל פלסטין הכבושה ביד כובש חסר בושה שפלש אליה מן הים ממש ככה סתם והחיל בה שלטון דם, דם וכיבוש תחת לשונו בארץ זרה, לא לו כעת עושה דרכה באותו הים הפתלתל דגל פלסטין לסיפונה ובלב נסוכה אמונה. יחדיו על סיפון מרקדים מומרים משומדים עם פלסטינו ערבים פסל ניצב בחרטום הספינה דרור פיילר אותו יצר ובו פסל השהיד וגם תמונה כסגולה נגד הציוני הצר בבוא היום בהר יוצב הר אל אקצא הנשגב ומשם תפליג הספינה אל אדמת אירופה לכובשה מיד השובים ששדדוה מיד ערבים ולהקים בה פלסטין חדשה קיסרות השאהיד הקדושה